تحریم

20اردیبهشت
لغو تحریم ها را امتیازدادن به ایران قلمداد نکنید

لغو تحریم ها را امتیازدادن به ایران قلمداد نکنید

نامه ۵۳ عضو ارشد حزب دموکرات به بایدن؛ لغو تحریم‌ها را امتیازدادن به ایران قلمداد نکنید 

19اردیبهشت
نظر همتی درباره مذاکرات: خوش بین هستم

نظر همتی درباره مذاکرات: خوش بین هستم

نظر همتی درباره مذاکرات: خوش بین هستم

برچسب‌ها