تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 30 رمضان 1442 Tuesday, 11 May , 2021

زمین

14اردیبهشت
ماجرای خوردن یک سیارک به زمین چیست؟

ماجرای خوردن یک سیارک به زمین چیست؟

متخصصان بار ديگر براي بررسي يک بحران فرضي يعني برخورد يک سيارک به زمين به صورت مجازي دور هم جمع شدند.